על התוכנית

מטרת התוכנית היא להוביל שינוי תפיסתי בגישה המקובלת לסוסים ולבסס קהילה תומכת ולומדת לאנשים שבוחרים ללכת בדרך הזו. ללוות כל משתתף במסע למציאת הקול והדרך הייחודית לו. לחלוק ידע ונסיון ולהקנות כלים ליצירת תקשורת מכבדת עם סוסים מבוססת חיזוקים חיוביים דרך למידה של תכנים תיאורטים עדכניים לצד מפגש עם סוסים ועבודה מעשית.

לראות סוסים אחרת:       מבט חדש על התנהגות, שפת גוף, רגשות ותפיסה של סוסים.
לבנות תקשורת אחרת:    אימון סוסים עם קליקר וכלים נוספים בתקשורת ולמידה מבוססות חיזוקים חיוביים.
לעבוד עם סוסים אחרת:  מוטיבציה, ביומכניקה ומשחק ואיך כל אלו חוברים יחד, הלכה למעשה, בתנועה משותפת קדימה.

שלוש יחידות לימודים
ב 22 מפגשים שבועיים
מקום פרדס-חנה

יחידה 1
מבט חדש | לראות סוסים אחרת
אתיקה – צפייה מונחית דיון וקריאה בטקסטים
אתולוגיה ואקולוגיה של התנהגות  – על התנהגות ותובנות אחרות מחיי הסוסים החיים בבר
שבירת מיתוסים – החיים בעדר סוסים, איך זה נראה באמת ומה אפשר ללמוד מזה
תפיסה וחוויה רגשית מנקודת המבט של מדעי המוח
שיכלול מיומנויות של התבוננות וקריאת שפת גוף של סוסים
על התנהגות וכאב בסוסים
העמקת הקירבה דרך מגע מנעים וחקירה משותפת
לקרוא עוד….

יחידה 2
שפה משותפת | לבנות תקשורת אחרת
עוד על התנהגות וחוויה רגשית ואיך ׳לקרוא את זה׳
תאוריות למידה ומיומנויות למאמני קליקר
טכניקות שונות בעבודה עם סוסים באמצעות חיזוקים חיוביים
אימון מיומנויות ליבה – לימוד רכיבי היסוד של השפה המשותפת
ניתוח התנהגות ככלי עבודה לפתרון בעיות
לקרוא עוד…

יחידה 3
לנוע קדימה | לעבוד עם סוסים אחרת
ביומכניקה ותנועה מיטיבה לסוסים לשיקום, מציאת באלנס העצמה וחיזוק
מוטיבציה ככלי עבודה וההשלכה שלו על המפגש והעבודה עם סוסים
קשר גוף נפש באנשים – עבודה עם הנוכחות שלנו והרחבת הכלים למגע נעים
חיקוי, למידה חברתית ושפת גוף בתאוריה והלכה למעשה
משחק ככלי עבודה, חוקי המשחק, סוגי משחק, משחק ככלי שיקומי לייצירת מוטיבציה עוצמה ותנועה
לקרוא עוד…