Horsefriendsihp ליצור שפה משותפת

להתבונן מחדש על סוסים, בגובה העיניים, לא ככלי למימוש המאווים שלנו אלא כחיות מדהימות – מורים מעוררי השראה. לשנות את התפיסה הרווחת, לספק צרכים בסיסיים וללמוד לקרוא מחדש התנהגות ושפת גוף. לפתח יחד שפה משותפת, בה מתקיים דו שיח המבוסס על אמפתיה, תקשורת מבוססת חיזוקים חיוביים.

להגדיר מחדש התנהגות ואיכות חיים של סוסים דרך תובנות ממחקר אתולוגי וחיי הסוסים בבר, לסגל מבט אמפתי דרך הבנה של תפיסה וחוויה רגשית מנקודת המבט של מדעי המוח והביטוי של אלו בהתנהלות הסוסים לצידנו, לבנות שפה מחברת באמצעות תקשורת מבוססת חיזוקים חיוביים ואימון קליקר, להבין ולעשות שימוש במוטיבציה ומשחק, תנועה וביומכניקה ולחבר את כל אלה ליצירת תקשורת חוצה מינים וגבולות.

ללמוד לצד מנחים פורצי דרך, מהארץ והעולם,
בתוכנית לימודים שנפרסת לאורך 6 חודשים, מפגשים שבועיים קבוצתיים, מפגש אימון אישי מדי חודש ותמיכה שותפת
עוד על התכנים