Horsefriendsihp ליצור שפה משותפת

להתבונן מחדש על סוסים, בגובה העיניים, לא ככלי למימוש המאווים שלנו אלא כחיות מדהימות – מורים מעוררי השראה. לשנות את התפיסה הרווחת, לספק צרכים בסיסיים וללמוד לקרוא מחדש התנהגות ושפת גוף. לפתח יחד שפה משותפת, בה מתקיים דו שיח המבוסס על אמפתיה, תקשורת מקרבת וחיזוקים חיוביים, ולדהור יחד קדימה.

להגדיר מחדש התנהגות ואיכות חיים של סוסים דרך תובנות ממחקר אתולוגי ומבט על חיי סוסי הבר, לסגל מבט אמפתי דרך הבנה של תפיסה ורגשות מנקודת המבט של מדעי המוח והביטוי שלהם בהתנהלות הסוסים לצידנו, לבנות שפה מחברת באמצעות לימוד יסודות של אימון עם קליקר ומודלים נוספים בתקשורת מכבדת מבוססת חיזוקים, להבין ולעשות שימוש במוטיבציה ומשחק, תנועה וביומכניקה ולחבר את כל אלה ליצירת תקשורת חוצה מינים וגבולות.

ללמוד לצד מנחים פורצי דרך, מהארץ והעולם,
בתוכנית לימודים שנפרסת לאורך 6 חודשים,
+25 מפגשים שבועיים קבוצתיים, מפגש אימון אישי מדי חודש ותמיכה שותפת
עוד על התכנים